Deuteronomul 11
VDC

Deuteronomul 11

11
Aducerea aminte de minunile făcute de Dumnezeu cu poporul Său
1Să iubești#Cap. 10:12; 30:16,20. dar pe Domnul Dumnezeul tău și să păzești#Zah. 3:7. totdeauna învăţăturile Lui, legile Lui, rânduielile Lui și poruncile Lui. 2Recunoașteţi astăzi – ce n-au putut recunoaște și vedea copiii voștri – pedepsele#Cap. 8:5. Domnului Dumnezeului vostru, mărimea#Cap. 5:24. Lui, mâna#Cap. 7:19. Lui cea tare și braţul Lui cel întins, 3semnele#Ps. 78:12; 135:9. Lui și faptele pe care le-a săvârșit în mijlocul Egiptului împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului, și împotriva întregii lui ţări. 4Recunoașteţi ce a făcut El oștirii Egiptului, cailor lui și carelor lui, cum#Exod 14:27,28; 15:9,10. Ps. 106:11. a făcut să vină peste ei apele Mării Roșii, 5când vă urmăreau, și i-a nimicit pentru totdeauna; 6ce v-a făcut în pustie, până la venirea voastră în locul acesta; ce a făcut#Num. 16:1,31; 27:3. Ps. 106:17. lui Datan și lui Abiram, fiii lui Eliab, fiul lui Ruben, cum pământul și-a deschis gura și i-a înghiţit, cu casele și corturile lor și cu tot ce aveau în mijlocul întregului Israel. 7Căci aţi văzut cu ochii#Cap. 5:3; 7:19. voștri toate lucrurile mari pe care le-a făcut Domnul. 8Astfel, să păziţi toate poruncile pe care vi le dau eu astăzi, ca să puteţi#Ios. 1:6,7. pune mâna pe ţara în care veţi trece ca s-o luaţi în stăpânire 9și să aveţi zile#Cap. 4:40; 5:16. Prov. 10:27. multe în ţara pe care#Cap. 9:5. Domnul a jurat părinţilor voștri că le-o va da, lor și seminţei lor, ţară#Exod 3:8. în care curge lapte și miere. 10Căci ţara în stăpânirea căreia vei intra nu este ca ţara Egiptului, din care aţi ieșit, unde#Zah. 14:18. îţi aruncai sămânţa în ogoare și le udai cu piciorul ca pe o grădină de zarzavat. 11Ţara#Cap. 8:7. pe care o veţi stăpâni este o ţară cu munţi și văi, care se adapă din ploaia cerului; 12este o ţară de care îngrijește Domnul Dumnezeul tău și asupra#1 Împ. 9:3. căreia Domnul Dumnezeul tău are neîncetat ochii, de la începutul până la sfârșitul anului. 13Dacă veţi asculta#Vers. 22. Cap. 6:17. de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, dacă veţi iubi#Cap. 10:12. pe Domnul Dumnezeul vostru și dacă-I veţi sluji din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, 14El#Lev. 26:4. Cap. 28:12. va da ţării voastre ploaie la vreme, ploaie#Ioel 2:23. Iac. 5:7. timpurie și ploaie târzie, și-ţi vei strânge grâul, mustul și untdelemnul; 15de asemenea, va#Ps. 104:14. da iarbă în câmpiile tale pentru vite și vei mânca#Cap. 6:11. Ioel 2:19. și te vei sătura. 16Vedeţi să nu vi se amăgească inima#Cap. 29:18. Iov 31:27. și să vă abateţi ca să slujiţi#Cap. 8:19; 30:17. altor dumnezei și să vă închinaţi înaintea lor. 17Căci atunci Domnul S-ar aprinde#Cap. 6:15. de mânie împotriva voastră; ar închide cerurile#1 Împ. 8:35. 2 Cron. 6:26; 7:13. și n-ar mai fi ploaie; pământul nu și-ar mai da roadele și aţi pieri curând#Cap. 4:26; 8:19,20; 30:18. Ios. 23:13,15,16. din ţara aceea bună pe care v-o dă Domnul.
Îndemn la păzirea poruncilor
18Puneţi-vă#Cap. 6:6; 32:46. dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legaţi#Cap. 6:8. ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre și să fie ca niște fruntarii între ochii voștri. 19Să învăţaţi#Cap. 4:9,10; 6:7. pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. 20Să le#Cap. 6:9. scrii pe ușorii casei tale și pe porţile tale. 21Și atunci, zilele voastre#Cap. 4:40; 6:2. Prov. 3:2; 4:10; 9:11. și zilele copiilor voștri, în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor voștri că le-o va da, vor fi tot atât de multe cât#Ps. 72:5; 89:29. vor fi zilele cerurilor deasupra pământului. 22Căci dacă veţi#Vers. 13. Cap. 6:17. păzi toate aceste porunci pe care vi le dau și dacă le veţi împlini, dacă veţi iubi pe Domnul Dumnezeul vostru, veţi umbla în toate căile Lui și vă veţi alipi#Cap. 10:20; 30:20. de El, 23Domnul va izgoni#Cap. 4:38; 9:5. dinaintea voastră pe toate aceste neamuri și vă veţi face stăpâni pe toate aceste neamuri#Cap. 9:1., care sunt mai mari și mai puternice decât voi. 24Orice loc#Ios. 1:3; 14:9. pe care-l va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru: hotarul vostru se va întinde din#Gen. 15:18. Exod 23:31. Num. 34:3. pustie până la Liban și de la râul Eufrat până la Marea de Apus. 25Nimeni#Cap. 7:24. nu va putea să stea împotriva voastră. Domnul Dumnezeul vostru va răspândi, cum#Cap. 2:25. v-a spus, frica#Exod 23:27. și groaza de tine peste toată ţara în care veţi merge.
Binecuvântarea și blestemul
26Iată#Cap. 30:1,15,19., pun azi înaintea voastră binecuvântarea și blestemul: 27binecuvântarea#Cap. 28:2., dacă veţi asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le dau în ziua aceasta; 28blestemul#Cap. 28:15., dacă nu veţi asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru și dacă vă veţi abate de la calea pe care v-o dau în ziua aceasta și vă veţi duce după alţi dumnezei pe care nu-i cunoașteţi. 29Și când Domnul Dumnezeul tău te va aduce în ţara pe care o vei lua în stăpânire, să rostești binecuvântarea#Cap. 27:12,13. Ios. 8:33. pe muntele Garizim și blestemul pe muntele Ebal. 30Munţii aceștia sunt dincolo de Iordan, înapoia drumului care merge spre apus, în ţara canaaniţilor care locuiesc în câmpie, faţă în faţă cu Ghilgal, lângă stejarii#Gen. 12:6. Jud. 7:1. More. 31Căci veţi#Cap. 9:1. Ios. 1:11. trece Iordanul și veţi intra în stăpânirea ţării pe care v-o dă Domnul Dumnezeul vostru, ca s-o stăpâniţi și să locuiţi în ea. 32Să păziţi și#Cap. 5:32; 12:32. să împliniţi toate legile și poruncile pe care vi le dau eu astăzi.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu