YouVersion
Pictograma căutare

2 Corinteni 5

5
1Știm, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru#Iov 4:19. Cap. 4:7. 2 Pet. 1:13,14. trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. 2Și gemem#Rom. 8:23. în cortul acesta, plini de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc, 3negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați#Apoc. 3:18; 16:15. nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. 4Chiar în cortul acesta deci gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați#1 Cor. 15:53,54. cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. 5Și Cel#Is. 29:23. Efes. 2:10. ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a#Rom. 8:23. Cap. 1:22. Efes. 1:14; 4:30. dat arvuna Duhului. 6Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, căci știm că, dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, 7pentru că umblăm#Rom. 8:24,25. 1 Cor. 13:12. Cap. 4:18. Evr. 11:1. prin credință, nu prin vedere. 8Da, suntem plini de încredere și ne place#Filip. 1:23. mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul. 9De aceea ne și silim să-I fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. 10Căci#Mat. 25:31,32. Rom. 14:10. toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca#Rom. 2:6. Gal. 6:7. Efes. 6:8. Col. 3:24,25. Apoc. 22:12. fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.
Făptura cea nouă
11Ca unii care cunoaștem deci frica#Iov 31:23. Evr. 10:31. Iuda 23. de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm, dar Dumnezeu#Cap. 4:2. ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. 12Cu aceasta nu#Cap. 3:1. ne lăudăm singuri iarăși înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă#Cap. 1:14. cu privire la noi, ca să aveți cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfățișare, și nu cu ce este în inimă. 13În adevăr, dacă#Cap. 11:1,16,17; 12:6,11. ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit; dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. 14Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit#Rom. 5:15. pentru toți, toți deci au murit. 15Și El a murit pentru toți, pentru ca#Rom. 6:11,12; 14:7,8. 1 Cor. 6:19. Gal. 2:20. 1 Tes. 5:10. 1 Pet. 4:2. cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 16Așa că#Mat. 12:50. Ioan 15:14. Gal. 5:6. Filip. 3:7,8. Col. 3:11., de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși#Ioan 6:63. acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. 17Căci, dacă este#Rom. 8:9; 16:7. Gal. 6:15. cineva în Hristos, este o făptură#Gal. 5:6; 6:15.#5:17 Sau: zidire. nouă. Cele#Is. 43:18,19; 65:17. Efes. 2:15. Apoc. 21:5. vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 18Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care#Rom. 5:10. Efes. 2:16. Col. 1:20. 1 Ioan 2:2; 4:10. ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării; 19că adică, Dumnezeu#Rom. 3:24,25. era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. 20Noi dar, suntem trimiși#Iov 33:23. Mal. 2:7. Cap. 3:6. Efes. 6:20. împuterniciți ai lui Hristos; și, ca și cum#Cap. 6:1. Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcați-vă cu Dumnezeu! 21Pe#Is. 53:6,9,12. Gal. 3:13. 1 Pet. 2:22,24. 1 Ioan 3:5. Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El#Rom. 1:17; 5:19; 10:3..

Selectat acum:

2 Corinteni 5: VDC

Evidențiere

Partajează

Copiază

None

Dorești să ai evidențierile salvate pe toate dispozitivele? Înscrie-te sau conectează-te

YouVersion folosește cookie-uri pentru a îți personaliza experiența. Prin utilizarea site-ului nostru web, accepți utilizarea cookie-urilor așa cum este descris în Politica noastră de confidențialitate