1 Petru 2
VDC

1 Petru 2

2
1Lepădaţi#Efes. 4:22,25,31. Col. 3:8. Evr. 12:1. Iac. 1:21; 5:9. Cap. 4:2. dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă și de clevetire 2și, ca#Mat. 18:3. Marcu 10:15. Rom. 6:4. 1 Cor. 14:20. Cap. 1:23. niște prunci născuţi de curând, să doriţi laptele#1 Cor. 3:2. Evr. 5:12,13. duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteţi spre mântuire, 3dacă aţi gustat#Ps. 34:8. Evr. 6:5. în adevăr că bun este Domnul. 4Apropiaţi-vă de El, piatra vie, lepădată#Ps. 118:22. Mat. 21:42. Fapte 4:11. de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. 5Și#Efes. 2:21,22. voi, ca niște pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă#Evr. 3:6. duhovnicească, o preoţie#Is. 61:6; 66:21. Vers. 9. sfântă, și să aduceţi jertfe#Osea 14:2. Mal. 1:11. Rom. 12:11. Evr. 13:15,16. duhovnicești plăcute#Filip. 4:18. Cap. 4:11. lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. 6Căci este scris în Scriptură: „Iată#Is. 28:16. Rom. 9:32. că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; și cine se încrede în El nu va fi dat de rușine.” 7Cinstea aceasta este dar pentru voi care aţi crezut! Dar pentru cei necredincioși, „Piatra#Ps. 118:22. Mat. 21:42. Fapte 4:11. pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului” 8și „o piatră#Is. 8:14. Luca 2:34. Rom. 9:33. de poticnire și o stâncă de cădere”. Ei#1 Cor. 1:23. se lovesc de ea, pentru că n-au crezut Cuvântul, și la#Exod 9:16. Rom. 9:22. 1 Tes. 5:9. Iuda 4. aceasta sunt rânduiţi. 9Voi însă sunteţi o seminţie#Deut. 10:15. Cap. 1:2. aleasă, o preoţie#Exod 19:5,6. Apoc. 1:6; 5:10. împărătească, un neam#Ioan 17:19. 1 Cor. 3:17. 2 Tim. 1:9. sfânt, un popor#Deut. 4:20; 7:6; 14:2; 26:18,19. Fapte 20:28. Efes. 1:14. Tit 2:14. pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric#Fapte 26:18. Efes. 5:8. Col. 1:13. 1 Tes. 5:4,5. la lumina Sa minunată; 10pe voi, care#Osea 1:9,10; 2:23. Rom. 9:25. odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare. 11Preaiubiţilor, vă sfătuiesc, ca#1 Cron. 29:15. Ps. 39:12; 119:19. Evr. 11:13. Cap. 1:17. pe niște străini și călători, să#Rom. 13:14. Gal. 5:16. vă feriţi de poftele firii pământești care#Iac. 4:1. se războiesc cu sufletul. 12Să aveţi#Rom. 12:17. 2 Cor. 8:21. Filip. 2:15. Tit 2:8. Cap. 3:16. o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin#Mat. 5:16. faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în#Luca 19:44. ziua cercetării. 13Fiţi supuși#Mat. 22:21. Rom. 13:1. Tit 3:1. oricărei stăpâniri omenești, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor, 14cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să#Rom. 13:4. pedepsească pe făcătorii de rele și să#Rom. 13:3. laude pe cei ce fac bine. 15Căci voia lui Dumnezeu este ca#Tit 2:8. Vers. 12., făcând ce este bine, să astupaţi gura oamenilor neștiutori și proști. 16Purtaţi-vă ca#Gal. 5:1,13. niște oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca niște robi#1 Cor. 7:22. ai lui Dumnezeu. 17Cinstiţi#Rom. 12:10. Filip. 2:23. pe toţi oamenii; iubiţi#Evr. 13:1. Cap. 1:22. pe fraţi; temeţi-vă#Prov. 24:21. Mat. 22:21. Rom. 13:7. de Dumnezeu; daţi cinste împăratului! 18Slugilor#Efes. 6:5. Col. 3:22. 1 Tim. 6:1. Tit 2:9., fiţi supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulţumit. 19Căci este un lucru plăcut#Mat. 5:10. Rom. 13:5. dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept. 20În adevăr, ce#Cap. 3:14; 4:14,15. fală este să suferiţi cu răbdare să fiţi pălmuiţi când aţi făcut rău? Dar dacă suferiţi cu răbdare, când aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. 21Și la#Mat. 16:24. Fapte 14:22. 1 Tes. 3:3. 2 Tim. 3:12. aceasta aţi fost chemaţi, fiindcă și Hristos#Cap. 3:18. a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă#Ioan 13:15. Filip. 2:5. 1 Ioan 2:6., ca să călcaţi pe urmele Lui. 22„El#Is. 53:9. Luca 23:41. Ioan 8:46. 2 Cor. 5:21. Evr. 4:15. n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug.” 23Când#Is. 53:7. Mat. 27:39. Ioan 8:48,49. Evr. 12:3. era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se#Luca 23:46. supunea dreptului Judecător. 24El#Is. 53:4,5,6,11. Mat. 8:17. Evr. 9:28. a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca#Rom. 6:2,11; 7:6. noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin#Is. 53:5. rănile Lui aţi fost vindecaţi. 25Căci eraţi#Is. 53:6. Ezec. 34:6. ca niște oi rătăcite. Dar acum v-aţi întors la#Ezec. 34:23; 37:24. Ioan 10:11,14,16. Evr. 13:20. Cap. 5:4. Păstorul și Episcopul#2:25 Sau: Priveghetorul. sufletelor voastre.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu