1 Cronici 16
VDC

1 Cronici 16

16
Orânduirile privitoare la slujbă
1După ce au adus#2 Sam. 6:17-19. chivotul lui Dumnezeu, l-au pus în mijlocul cortului pe care-l întinsese David pentru el și au adus înaintea lui Dumnezeu arderi-de-tot și jertfe de mulțumire. 2Când a isprăvit David de adus arderile-de-tot și jertfele de mulțumire, a binecuvântat poporul în Numele Domnului. 3Apoi a împărțit tuturor celor din Israel, bărbați și femei, fiecăruia, câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. 4A dat leviților sarcina să facă slujba înaintea chivotului Domnului, să cheme#Ps. 38; 70, titlu., să laude și să slăvească pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 5Aceștia erau: Asaf, căpetenia, Zaharia, al doilea după el, Ieiel, Șemiramot, Iehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom și Ieiel. Ei aveau instrumente de muzică, alăute și harpe și Asaf suna din țimbale. 6Preoții Benaia și Iahaziel sunau mereu din trâmbițe înaintea chivotului legământului lui Dumnezeu. 7În ziua aceea, David a însărcinat pentru întâiași dată pe Asaf și frații săi să vestească#2 Sam. 23:1. laudele Domnului.
Cântare de laudă
8Lăudați#Ps. 105:1-15. pe Domnul, chemați Numele Lui,
faceți cunoscute printre popoare faptele Lui înalte!
9Cântați, cântați în cinstea Lui!
Vorbiți despre toate minunile Lui!
10Făliți-vă cu Numele Lui cel sfânt!
Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!
11Căutați pe Domnul și sprijinul Lui,
căutați necurmat Fața Lui!
12Aduceți-vă aminte de minunile pe care le-a făcut,
de minunile Lui și de judecățile rostite de gura Lui,
13voi, sămânța lui Israel, robul Său,
copiii lui Iacov, aleșii Lui!
14Domnul este Dumnezeul nostru;
judecățile Lui se împlinesc pe tot pământul.
15Aduceți-vă aminte totdeauna de legământul Său,
de făgăduințele Lui, făcute pentru o mie de neamuri de oameni,
16de legământul pe care l-a făcut#Gen. 17:2; 26:3; 28:13; 35:11. cu Avraam
și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;
17El l-a făcut o lege pentru Iacov,
un legământ veșnic pentru Israel,
18zicând: „Îți voi da țara Canaanului
ca moștenire care v-a căzut la împărțeală.”
19Ei erau puțini la număr atunci,
foarte#Gen. 34:30. puțini la număr, și străini în țara aceea.
20Și mergeau de la un neam la altul
și de la o împărăție la un alt popor,
21dar El n-a îngăduit nimănui să-i asuprească
și a pedepsit#Gen. 12:17; 20:3. Exod 7:15-18. împărați din pricina lor,
22zicând: „Nu#Ps. 105:15. vă atingeți de unșii Mei,
și nu faceți niciun rău prorocilor mei!”
23Cântați#Ps. 96:1. Domnului, toți locuitorii pământului!
Vestiți din zi în zi mântuirea Lui;
24povestiți printre neamuri slava Lui,
printre toate popoarele minunile Lui!
25Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă,
El este de temut mai presus de toți dumnezeii,
26căci toți dumnezeii popoarelor sunt#Lev. 19:4. idoli,
dar Domnul a făcut cerurile.
27Măreția și strălucirea sunt înaintea Feței Lui,
tăria și bucuria sunt în locașul Lui.
28Familii de popoare, dați Domnului,
dați Domnului slavă și cinste!
29Dați Domnului slavă pentru Numele Lui!
Aduceți daruri și veniți înaintea Lui,
închinați-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte.
30Tremurați înaintea Lui, toți locuitorii pământului!
Căci lumea este întărită și nu se clatină.
31Să se bucure cerurile și să se veselească pământul!
Să se spună printre neamuri că Domnul împărățește!
32Să urle marea cu tot ce este în ea!
Câmpia să se veselească împreună cu tot ce este pe ea!
33Să chiuie copacii din pădure
înaintea Domnului! Căci El vine
să judece pământul.
34Lăudați#Ps. 106:1; 107:1; 118:1; 136:1. pe Domnul, căci este bun,
căci îndurarea Lui ține în veac!
35Ziceți#Ps. 106:47,48.: „Mântuiește-ne, Dumnezeul mântuirii,
strânge-ne și scoate-ne din mijlocul neamurilor,
ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt
și să ne punem slava în a Te lăuda!
36Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie!”
Și tot#1 Împ. 8:15. poporul#Deut. 27:15. a zis: „Amin” și lăuda pe Domnul! 37David a lăsat acolo, înaintea chivotului legământului Domnului, pe Asaf și pe frații lui, ca să slujească necurmat înaintea chivotului, împlinindu-și datoria zi de zi. 38A lăsat pe Obed-Edom și pe Hosa cu frații lor, în număr de șaizeci și opt, pe Obed-Edom, fiul lui Iedutun, și pe Hosa, ca ușieri. 39A pus pe preotul Țadoc și pe preoți, frații săi, înaintea#Cap. 21:29. 2 Cron. 1:3. locașului Domnului, pe înălțimea#1 Împ. 3:4. din Gabaon, 40ca să aducă necurmat Domnului arderi-de-tot, dimineața și seara#Exod 29:38. Num. 28:3., pe altarul arderilor-de-tot și să împlinească tot ce este scris în Legea Domnului, poruncită lui Israel de Domnul. 41Cu ei erau Heman și Iedutun, și ceilalți care fuseseră aleși și numiți pe nume ca să laude pe Domnul, căci îndurarea#Vers. 24. 2 Cron. 5:13; 7:3. Ezra 3:11. Ier. 33:11. Lui ține în veac. 42Cu ei erau Heman și Iedutun, care aveau trâmbițe și țimbale pentru cei ce sunau din ele și instrumente pentru cântări în cinstea lui Dumnezeu. Fiii lui Iedutun erau ușieri. 43Tot poporul#2 Sam. 6:19,20. s-a dus fiecare la casa lui și David s-a întors să-și binecuvânteze casa.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2014

© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2014


Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu

Încurajându-vă și provocându-vă să căutați intimitate cu Dumnezeu în fiecare zi.


YouVersion folosește cookie-uri pentru a îți personaliza experiența. Prin utilizarea site-ului nostru web, accepți utilizarea cookie-urilor așa cum este descris în Politica noastră de confidențialitate.