Apocalipsa 3
NTR

Apocalipsa 3

3
Către îngerul bisericii din Sardes
1Îngerului bisericii din Sardes#1 Sardes era vestit pentru acropola și pentru necropola sa: acropola sa (orașul înalt, locul unde se retrăgea populația orașului, când acesta era atacat) era practic de neînvins, aceasta fiind cucerită numai de două ori în toată istoria Sardesului; necropola sa (cimitirul) era impresionantă, cuprinzând câteva sute de movile. În sec. I–II d.Cr., orașul a stagnat în dezvoltare, existând un mare contrast între splendoarea sa, demult apusă, pe care o avea în vremea perșilor, și situația sa în sec. I–II d.Cr. Industria lânii era înfloritoare în Sardes, ceea ce ar fi putut avea legătură cu referirea la haine în v. 4. scrie‑i:
«Acestea sunt cuvintele pe care le spune Cel Ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele: știu faptele tale; îți merge numele că trăiești, dar ești mort. 2Trezește‑te și întărește cele rămase, care erau pe cale să moară, căci n‑am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului Meu! 3Adu‑ți deci aminte cum#3 Sau: ce. ai primit și ai auzit și păzește și pocăiește‑te! Dacă însă nu te trezești, voi veni ca un hoț și nicidecum nu vei ști la ce oră voi veni la tine.
4Ai totuși în Sardes câteva nume care nu și‑au pângărit hainele. Ei vor umbla cu Mine, îmbrăcați în alb, pentru că sunt vrednici. 5Cel ce învinge astfel, va fi îmbrăcat în haine albe și nu‑i voi șterge nicidecum numele din Cartea Vieții, iar Eu îi voi mărturisi numele înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui. 6Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!»
Către îngerul bisericii din Filadelfia
7Îngerului bisericii din Filadelfia#7 Filadelfia (modernul Alașehir) era o cetate relativ nouă, întemeiată de către regele Attalus al II‑lea (care a domnit între anii 159–138 î.Cr.) în cinstea fratelui său, Eumenes al II‑lea (care a domnit între anii 197–159 î.Cr.), numind‑o Filadelfia („Dragoste de frate“). În anul 17 d.Cr. a fost distrusă într‑un cutremur, fiind rezidită cu sprijinul împăratului Tiberius (care a domnit între anii 14–37 d.Cr.) și luându‑și numele de Neocezareea („Orașul nou al lui Cezar“). Avea titlul de neokoros (păzitoare a templului), deoarece în oraș exista un templu dedicat cultului imperial (vezi nota din F.A. 19:31). O altă caracteristică importantă este aceea că în acest oraș creștinismul a rezistat mult timp după ce teritoriul a devenit musulman, până în anul 1392. scrie‑i:
«Acestea sunt cuvintele pe care le spune Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel Care are cheia lui David, Cel Care deschide și nimeni nu va închide și Cel Care închide și nimeni nu va deschide#7 Vezi Is. 22:22.: 8știu faptele tale – iată, am pus înaintea ta o ușă deschisă, pe care n‑o poate închide nimeni – știu că, deși ai puțină putere, ai păzit Cuvântul Meu și n‑ai negat Numele Meu. 9Iată, ți‑i dau pe cei din sinagoga#9 Vezi nota de la 2:9. lui Satan, care spun despre ei înșiși că sunt iudei, dar nu sunt, ci mint. Iată, îi voi face să vină și să se închine la picioarele tale și să știe că te‑am iubit. 10Pentru că ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi și Eu de ceasul încercării care urmează să vină peste toată omenirea, pentru a‑i pune la încercare pe locuitorii pământului.
11Eu vin curând. Ține ceea ce ai, pentru ca nimeni să nu‑ți ia coroana! 12Pe cel ce învinge îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu și nu va mai ieși din el. Și voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu, numele cetății Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care coboară din cer de la Dumnezeul Meu, și noul Meu Nume. 13Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!»
Către îngerul bisericii din Laodicea
14Îngerului bisericii din Laodicea#14 Laodicea era un oraș foarte bogat: acolo se efectuau operațiuni bancare destul de mari și era cunoscut atât pentru lâna neagră de o calitate superioară, cât și pentru „Pudra Frigiană“ (un praf sau un unguent oftalmologic foarte căutat). De asemenea, avea o școală de medicină recunoscută în lume (vezi v. 18). scrie‑i:
«Acestea sunt cuvintele pe care le spune Cel Ce este Amin#14 Vezi Is. 65:16, unde în textul ebraic Dumnezeul adevărului este Elohe amen., Martorul credincios și adevărat, Inițiatorul#14 Gr.: arche, care mai poate însemna și început sau conducător. creației lui Dumnezeu: 15știu faptele tale, știu că nu ești nici rece, nici în clocot#15 Termenii rece și clocot fac aluzie la sursele de apă ale cetății Laodiceea, care proveneau din două locații: Colose (aproximativ 18 km distanță), o cetate aflată la poalele muntelui Cadmus, care era renumită pentru izvoarele sale de apă rece și limpede, și Hierapolis (aproximativ 10 km distanță), o cetate renumită pentru izvoarele sale termale, a căror apă fierbinte avea proprietăți terapeutice. Apa era adusă în Laodicea prin intermediul apeductelor, dar când ajungea în cetate nu mai era nici rece, nici fierbinte, ci călduță, având un gust neplăcut.. O, dacă ai fi rece sau în clocot! 16Dar fiindcă ești căldicel – nici în clocot, nici rece – o să te vărs din gura Mea! 17Pentru că zici: ‘Sunt bogat, am adunat avere și n‑am nevoie de nimic!’ și nu‑ți dai seama că ești nenorocit, vrednic de milă, sărac, orb și gol, 18te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățat prin foc, ca să fii bogat, haine albe, ca să te îmbraci și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și alifie pentru ochi, ca să‑ți ungi ochii și să poți vedea.
19Eu îi mustru și‑i disciplinez pe cei pe care‑i iubesc. Fii plin de zel deci și pocăiește‑te! 20Iată, Eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el, și el cu Mine.
21Celui ce învinge îi voi da dreptul să șadă împreună cu Mine pe tronul Meu, tot așa cum și Eu am învins și am șezut împreună cu Tatăl Meu pe tronul Lui. 22Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!»“

Biblia, Noua Traducere Românească™‎
Copyright © 2007, 2010, 2016 Biblica, Inc.
Folosit cu permisiunea. Toate drepturile sunt rezervate.

Holy Bible, New Romanian Translation™
Copyright © 2007, 2010, 2016 by Biblica, Inc.
Used with permission. All rights reserved worldwide.

Află mai multe despre Noua Traducere Românească