Psalmii 66
NTR
66
Psalmul 66
Pentru dirijor. O cântare. Un psalm.
1Strigați de bucurie către Dumnezeu, toți locuitorii pământului#1 Lit.: tot pământul.!
2Cântați spre lauda slavei Numelui Său!
Faceți glorioasă cântarea Lui de laudă!
3Spuneți‑I lui Dumnezeu: „Cât de temut sunt lucrările Tale!“
Tăria Ta este atât de mare,
încât dușmanii Tăi dau înapoi în fața Ta.
4Tot pământul să Ți se închine
și să cânte spre lauda Ta,
să cânte spre lauda Numelui Tău! Selah
5Veniți și vedeți lucrările lui Dumnezeu,
înfăptuirile de temut pentru fiii omului.
6El a schimbat marea în uscat;
ei au traversat râul cu piciorul!
Acolo noi ne‑am bucurat în El!
7El stăpânește cu puterea Sa pe vecie;
ochii Săi supraveghează neamurile.
Fie ca răzvrătiții să nu se mai înalțe pe ei înșiși! Selah
8Popoare, binecuvântați‑L pe Dumnezeul nostru,
dați glas laudei Sale!
9El ne așază sufletul printre cei vii
și nu lasă să ni se clatine piciorul.
10Dumnezeule, Tu ne cercetezi
și ne purifici precum se purifică argintul.
11Ne‑ai făcut să intrăm în laț,
ne‑ai pus o povară pe coapse.
12Ai îngăduit omului să călărească pe capetele noastre;
am trecut prin foc și prin apă,
dar apoi ne‑ai condus spre abundență.
13De aceea voi veni la Casa Ta cu arderi‑de‑tot;
îmi voi împlini față de Tine jurămintele
14pe care buzele mele le‑au promis
și pe care gura mea le‑a spus când eram în necaz.
15Îți voi aduce, ca arderi‑de‑tot, animale îngrășate
alături de fumul berbecilor;
voi aduce tauri și țapi. Selah
16Veniți și ascultați, voi, toți cei ce vă temeți de Dumnezeu,
și vă voi povesti ce a făcut El pentru mine!
17Către El a strigat gura mea
și proslăvirea Lui a fost pe limba mea.
18Dacă aș fi văzut nelegiuire în inima mea,
nu m‑ar fi ascultat Stăpânul.
19Dar Dumnezeu cu‑adevărat m‑a ascultat,
a luat aminte la glasul rugăciunii mele.
20Binecuvântat să fie Dumnezeu
Care nu mi‑a respins rugăciunea
și nici nu Și‑a ascuns îndurarea față de mine!

Biblia, Noua Traducere Românească (NTR)
Copyright © 2007, 2010, 2016 by Biblica, Inc.®
Folosit cu permisiune. Toate drepturile sunt rezervate

Află mai multe despre Noua Traducere Românească