Jezus

Dokument fabularyzowany o życiu Jezusa Chrystusa, film “JEZUS” został przetłumaczony od czasu jego premiery w 1979 r. na ponad 1400 języków. Jest on nadal najszerzej przetłumaczonym i oglądanym filmem w historii. Pastor Rick Warren, autor książki “Życie świadome celu”, określa film “JEZUS” jako najbardziej efektywne narzędzie ewangelizacyjne. Ponad 450 liderów religijnych i uczonych oceniało scenariusz filmu, aby zapewnić historyczną i biblijną poprawność. Scenariusz bazuje możliwie wiernie na Ewangelii Łukasza, tak aby prawie każde słowo wypowiadane przez Jezusa zaczerpnięto było z Biblii. Podjęto wszelkie starania, aby wiernie przedstawić kulturę palestyńską sprzed blisko 2000 lat, dlatego też na potrzeby filmu przygotowano ręcznie tkane ubrania w jedynie 35 używanych kolorach, wyroby ceramiczne wykonane metodami z pierwszego wieku, a także usunięto z krajobrazu słupy telefoniczne i linie elektryczne. Film JEZUS został sfilmowany całościowo w 202 lokalizacjach Izraela w 1979 r., z obsadą liczącą ponad 5000 Izraelczyków i Arabów. Gdy tylko było to możliwe, poszczególne sceny filmowane były w miejscach wydarzeń sprzed 2000 lat.

Przepraszam, pojawił się problem po naszej stronie. Proszę spróbować ponownie lub skontaktować się ze wsparciem technicznym.