Ewangelia Jana 16:20-33

Biblijny Werset Dnia - day 79 - obraz 33847 (Ewangelia Jana 16:20-33)