Dzieje Apostolskie 1:8

Biblijny Werset Dnia - day 87 - obraz 56260 (Dzieje Apostolskie 1:8)