Dzieje Apostolskie 1:8

Biblijny Werset Dnia - day 79 - obraz 16347 (Dzieje Apostolskie 1:8)