Biblia żyje

Biblia żyje

7 dni

Od zarania dziejów Słowo Boże odnawia serca i umysły — a Bóg działa niestrudzenie. W tym specjalnym 7-dniowym planie świętujmy transformującą moc Pisma Świętego, przyglądając się bliżej, w jaki sposób Bóg posługuje się Biblią, aby wpływać na historię ludzkości i przemieniać ludzkie życia na całym świecie.

Wydawca

Ten plan biblijny został stworzony i udostępniony przez YouVersion.

O wydawcy

Ukończono ponad 1000