Dzielenie się wiarą

Dzielenie się wiarą

5 dni

Gdy stajemy się naśladowcami Jezusa, rozpoczynamy trwającą całe życie podróż, która wiąże się z rozwojem duchowym. Częścią wzrastania w wierze jest nabycie umiejętności dzielenia się Dobrą Nowiną o Jezusie z innymi ludźmi. W trakcie tego 5-dniowego planu nauczymy się dzielić nadzieją i pokojem jakie mamy w Chrystusie – oraz odkryjemy jak może to zmienić czyjeś życie!

Wydawca

Ten plan biblijny został stworzony i udostępniony przez YouVersion.

O wydawcy

Ukończono ponad 100000