Przezwyciężanie zaburzeń odżywiania

Przezwyciężanie zaburzeń odżywiania

7 dni

O zaburzeniach odżywiania mówi się w sposób stereotypowy — mnóstwo wokół nich nieporozumień, rzadko przedstawia się je w powiązaniu z Pismem Świętym i wiarą. Jeśli nawet Biblia nie wzmiankuje o nich dosłownie, to jednak możemy w niej szukać mądrości, prawdy i uzdrowienia. W tym 7-dniowym planie biblijnym będziemy zgłębiać przekaz Pisma Świętego na temat zaburzeń odżywiania, dowiemy się, jak można je przezwyciężyć i ponownie odkryjemy nadzieję, którą mamy w Jezusie.

Wydawca

Dziękujemy Life.Church za udostępnienie tego planu. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.life.church/

O wydawcy

Ukończono ponad 10000