Nieoczekiwane

Nieoczekiwane

14 dni

Czas zostawić strach za sobą, ruszyć naprzód z wiarą i rozpocząć przygodę. W ciągu tego 14-dniowego planu czytania wzmocnisz swoją wiarę w dobrego Boga i nauczysz się żyć w radosnej wolności całkowitego zaufania Mu, nawet w obliczu nieoczekiwanych okoliczności.  

Wydawca

Dziękujemy Christine Caine za udostępnienie tego planu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: http://www.christinecaine.com/unexpected

O wydawcy

Ukończono ponad 100000