Ewangelia Łukasza 4:16

Ewangelia Łukasza 4:16 NBG

Przyszedł także do Nazaretu, gdzie był wychowany i według swojego zwyczaju w dniu szabatu wszedł do bóżnicy, i wstał odczytać Pismo.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Ewangelia Łukasza 4:16