Ewangelia Łukasza 4:11

Ewangelia Łukasza 4:11 NBG

oraz że: Na rękach cię poniosą, abyś przypadkiem nie uraził swojej nogi o kamień.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się