Ewangelia Łukasza 17:5

Ewangelia Łukasza 17:5 NBG

Zaś apostołowie powiedzieli Panu: Dodaj nam wiary.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się