III Księga Mojżesza 19:15

III Księga Mojżesza 19:15 NBG

Nie czyńcie krzywdy w sądzie; nie uwzględniaj osoby biednego, ani nie uszanuj osoby zamożnego; sądź twojego bliźniego sprawiedliwie.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się