Ewangelia Jana 5:22

Ewangelia Jana 5:22 NBG

Gdyż Ojciec ani nikogo nie sądzi, ale cały sąd oddał Synowi
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się