List do Hebrajczyków 1:14

List do Hebrajczyków 1:14 NBG

Czyż nie wszyscy są służebnymi duchami, posłanymi do służby dla tych, co mają uzyskać zbawienie?
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się