Księga Ezechiela 28:21

Księga Ezechiela 28:21 NBG

Synu człowieka! Zwróć swoje oblicze ku Cydonowi oraz prorokuj przeciw niemu.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się