Pierwszy list do Tesaloniczan 2:13

Pierwszy list do Tesaloniczan 2:13 NBG

Przez to, także i my nieustannie dziękujemy Bogu. Ponieważ gdy przyjęliście od nas słowo relacji Boga, wpuściliście nie słowo ludzi, ale tak jak jest w istocie Słowo Boga, które wykonuje się w was, wierzących.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się