Pierwszy list Piotra 4:9

Pierwszy list Piotra 4:9 NBG

Bądźcie gościnni jedni względem drugich, bez narzekania.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się