Pierwszy list Piotra 4:6

Pierwszy list Piotra 4:6 NBG

Bo po to i umarłym została ogłoszona Dobra Nowina, aby zostali osądzeni w zgodzie z osobowością opartą na cielesnej naturze ludzi, lecz Duchem żyli według Boga.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się