Pierwszy List Jana 4:13

Pierwszy List Jana 4:13 NBG

Przez to poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że dał nam ze swego Ducha.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Pierwszy List Jana 4:13