Psalmy 36:5

Psalmy 36:5 SNP

Na swoim posłaniu rozważa nieprawość, Wybiera krętą drogę i złem się nie brzydzi.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się