Psalmy 25:8

Psalmy 25:8 SNP

ט PAN jest dobry, On jest sprawiedliwy, Uczy grzesznych ludzi, jak układać życie.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się