Psalmy 149:1

Psalmy 149:1 SNP

Alleluja! Śpiewajcie PANU pieśń nową, Pieśń Jego chwały w zgromadzeniu ludzi Mu oddanych!
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się