Psalmy 133:3

Psalmy 133:3 SNP

To niczym rosa Hermonu, Która spada na góry Syjonu. Tak! Tam PAN zsyła błogosławieństwo, Życie na wieki wieczne.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się