Psalmy 121:7

Psalmy 121:7 SNP

PAN strzec cię będzie od wszelkiego zła, Strzec będzie twojej duszy.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się