Filipian 2:4

Filipian 2:4 SNP

Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się