Marka 10:16

Marka 10:16 SNP

Po czym brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się

Darmowe Plany Czytania i Rozważania