Micheasza 3:4

Micheasza 3:4 SNP

następnie wołają do PANA! Lecz im nie odpowie! Zakryje wtedy przed nimi oblicze z powodu zepsucia ich czynów.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Micheasza 3:4