Micheasza 3:11

Micheasza 3:11 SNP

Naczelnicy ludu sądzą za łapówki, jego kapłani rozstrzygają za opłatą, jego prorocy wróżą za srebro, a powołują się na PANA! Mówią: Przecież PAN jest wśród nas, nie spadnie na nas nieszczęście!
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Micheasza 3:11