Micheasza 3:10

Micheasza 3:10 SNP

Wy, którzy budujecie Syjon kosztem krwi i Jerozolimę kosztem sprawiedliwości!
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Micheasza 3:10