Łukasza 1:37

Łukasza 1:37 SNP

Żadne słowo Boga nie pozostanie bowiem bez spełnienia.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się

Łukasza 1:37

Podziel się