Jozuego 3:10

Jozuego 3:10 SNP

I Jozue powiedział: Po tym poznacie, że Bóg żywy jest pośród was i że na pewno przejmiecie własność Kananejczyków, Chetytów, Chiwitów, Peryzytów, Girgaszytów, Amorytów i Jebuzytów.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się