Hebrajczyków 8:10-12

Hebrajczyków 8:10-12 SNP

Takie natomiast przymierze zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Moje prawa włożę w ich umysły i wypiszę je na ich sercach, i będę im Bogiem, a oni będą Mi ludem. Nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani swojego brata, mówiąc: Poznaj Pana — ponieważ wszyscy oni znać Mnie będą, od najmniejszego do największego, gdyż będę miłosierny mimo ich nieprawości i nie wspomnę więcej ich grzechów.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Hebrajczyków 8:10-12