Rodzaju 15:8

Rodzaju 15:8 SNP

Wszechmocny PANIE — zapytał Abram — po czym poznam, że ją posiądę?
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się