Wyjścia 31:1-5

Wyjścia 31:1-5 SNP

PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: Spójrz, wezwałem imiennie Besalela, syna Uriego, syna Chura z plemienia Judy, i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, pomysłowością, rozeznaniem i zręcznością w każdym rzemiośle. Dzięki temu potrafi on obmyślić plan, zna się na pracach w złocie, srebrze oraz brązie, umie obrabiać i oprawiać kamienie, nieobca mu obróbka drewna — słowem, potrafi wykonać najbardziej kunsztowną robotę.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się