Powtórzonego Prawa 8:5

Powtórzonego Prawa 8:5 SNP

Możesz więc być zupełnie pewny, że jak człowiek wychowuje swego syna, tak PAN, twój Bóg, wychowuje ciebie.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się