Daniela 5:27

Daniela 5:27 SNP

Tekel — zostałeś zważony na wadze i okazało się, że jesteś zbyt lekki.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się