Daniela 5:26

Daniela 5:26 SNP

A taki jest jego wykład: mene — Bóg zliczył dni twojego panowania i postanowił położyć mu kres.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się