2 Tymoteusza 2:5

2 Tymoteusza 2:5 SNP

Podobnie, kto staje do zawodów, nie zdobywa wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się