1 Tymoteusza 2:4

1 Tymoteusza 2:4 SNP

który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: 1 Tymoteusza 2:4