1 Piotra 4:9

1 Piotra 4:9 SNP

Okazujcie jedni drugim gościnność, bez szemrania.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się