1 Koryntian 3:6

1 Koryntian 3:6 SNP

Ja zasadziłem, Apollos podlał, lecz wzrost był sprawą Boga.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się