I Tesaloniczan 5

5
1A o czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano.
2Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy.
3Bo gdy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo – wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie ujdą.
4Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej.
5Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności.
6Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
7Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają.
8My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia.
9Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;
10Który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli.
11Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie.
12I prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, którzy są waszymi przełożonymi w Panu i was napominają;
13Ze względu na ich pracę darzcie ich jak najgorętszą miłością. Zachowujcie pokój między sobą.
14Prosimy was też, bracia, napominajcie niekarnych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi dla wszystkich.
15Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze dążcie do tego, co dobre dla siebie nawzajem i dla wszystkich.
16Zawsze się radujcie.
17Nieustannie się módlcie.
18Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was.
19Ducha nie gaście.
20Proroctw nie lekceważcie.
21Wszystko badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre.
22Od wszelkiego pozoru zła powstrzymujcie się.
23A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa.
24Wierny jest ten, który was powołuje; on też tego dokona.
25Bracia, módlcie się za nas.
26Pozdrówcie wszystkich braci świętym pocałunkiem.
27Zaklinam was na Pana, aby ten list został przeczytany wszystkim świętym braciom.
28Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen.

YouVersion używa plików cookie, aby spersonalizować twoje doświadczenia. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności

;