Filipian 2:2

Filipian 2:2 PLNT

Sprawcie więc, żeby moja radość była pełna—bądźcie jednomyślni, zgodni i okazujcie sobie miłość oraz gotowość do współpracy!
PLNT: Słowo Życia
Podziel się