Kolosan 2:9

Kolosan 2:9 PSZ

w którym Bóg jest obecny w całej pełni.
PSZ: Słowo Życia
Podziel się